Milan Kuri Predsednik društva 041 616 314
Anton Rudolf Podpredsednik 02 757 26 11 041 808 976
Simon Fridau Blagajnik 02 757 34 41 041 958 434
Janez Petrovič Član 02 757 52 51
Božo Čeh Član 040 471 811
Anica Cigula Članica 02 757 20 51 041 394 152
Edo Kupčič Član 02 757 20 31 041 870 263
Benjamin Forštnerič Član 040 367 876
Franc Križan Podporni član, predsednik ČD Juršinci 070 600 911
Daniel Forštnerič Podporni član 041 923 391
Jože Hauzer Podporni član 041 930 071
Filip Kuri Podporni član
Vido Blažič Podporni član 02 703 41 49
Darko Štrafela Podporni član 051 353 322
Miran Toš Podporni član