Članstvo v ČD Vitomarci

Članstvo je plačljivo.

Članarina znaša 60 € za člane čebelarje društva in za podporne člane 15 €.

Ustanovitev društva

Ustanovni zbor čebelarskega društva Vitomarci se je dne 25. 4. 2014 zbral v lovskem domu Müže ob 19:00 uri.

Zbor in nagovor je pričel Edo Kupčič, član pripravljalnega odbora ustanovitve društva skupaj z Rajšp Francem, Kuri Milanom in Rudolf Antonom. Prisotnih je bilo 14 udeležencev.

Dnevni red z vabila je bil soglasno sprejet s strani vseh udeležencev ustanovnega sestanka.

Za delovno predsedstvo so bili izvoljeni: Predsedujoči Edo Kupčič, za člana pa Milan Kuri in Franc Rajšp. Za zapisnikarja je bil izvoljen Božo Čeh za uverovatelja pa Edo Kupčič in Janez Petrovič.