ŠOLSKI ČEBELNJAK Z ETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO

ŠOLSKI ČEBELNJAK Z ETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

ČD Vitomarci je bilo v letu 2018 uspešno na Javni poziv LAS OVTAR skupaj s projektnimi partnerji Občino Sv. Andraž v Slov. goricah, OŠ Cerkvenjak - Vitomarci in podjetjem Druzovič d.o.o. za izgradnjo ŠOLSKI ČEBELNJAK ZETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO, ki bo delno financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2).

Splošno o projektu:

Naziv operacije: ŠOLSKI ČEBELJNJAK
Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vodilni partner: Čebelarsko društvo Vitomarci
Projektni partnerji: Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
                            Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci
                            Druzovič d.o.o.

Podatki o financiranju
Celotna vrednost operacije:  8.627,52 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 5.448,47 EUR


Vrednost vodilnega partnerja Čebelarsko društvo Vitomarci: 7.634,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost projektnega partnerja Občine Sv. Andraž v Slov. goricah: 413,52 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost partnerja Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci: 145,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost projektnega partnerja Druzovič d.o.o.: 435,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)

Cilji operacije:

Z navedeno operacijo želimo prispevati k prepoznavnosti in trajnosti čebelarske dejavnosti in etnološko-čebelarske aktivnosti na območju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah in celotnem območju LAS OVTAR Slovenskih goric.

Operacija bo sledila trem glavnim aktivnostim:

1.  Omogočiti želimo kvalitetno izvajanje čebelarskega krožka v osnovni šoli, saj bomo čebelnjak postavili v neposredni bližini šole in vspostaviti med društvom in učenci OŠ Cerkvenjak - Vitomarci trajnostno obliko sodelovanja skozi skupne aktivnosti za potrebe vspostavitve čebelarskega krožka in promocije ter osveščanja trajnostnega čebelarstva. V navezavi s kmetijstvom, bomo vspostavil iin uredili v čebelnjaku še etnično-čebelarsko zbirko.

2.  Že zbrane etnološko - čebelarske eksponate bomo postavili v prostorih šolskega čebelnjaka ter tako uredili etnološko-čebelarasko zbirko. S postavitvijo te zbirke bomo ohranjali kulturno-tehnično dediščino in omogočili zanamcem vpogled v zgodovino čebelarjenja naših prednikov tudi naših velikih čebelarjev, kot sta Ivan Jurančič in Ivan Strelec ter hkrati obeležili 110 letnico delovanja ČD Vitomarci.

3. Z najemom oz. nakupom zemljišča in izgradnjo čebelnjaka bomo omogočili vsem ljubiteljem čebelarjenja tudi neorganiziranim, da bodo lahko čebelarili v društveno-šolskem čebelnjaku - panjih, kjer bodo pod mentorstvom izvajali api-tehnične in druge zdravstvene ukrepe. Tako bomo na celotnem pašnem okolišu izboljšali zdravstveno stanje čebel. Istočasno, pa bomo z zasaditvijo medonosnih rastlin (lipa, kostanj) obogatili celotni pašni okoliš. Okoliškemu kmetijstvu - sadjarjem in pridelovalcem zelenjave pa omogočili kvalitetnejšo opraševanje rastlin.
Operacija je v celoti pripravljenja za izvedbo, saj smo si člani ČD Vitomarci v celoti zagotovili finančna sredstva za izvedbo. Prav tako imamo že podpisano pogodbo o dolgoročnem najemu zemljišča z možnostjo odkupa, kar bomo izvedli v teku operacije.

Gradbena dokumentacija ni potrebna, ker gre za premični čebelnjak (Priloga: Sklep UE Ptuj, z dne 22.2.2017).

Operacijo bomo izvedli v eni fazi.

- Operacija predstavlja dva nova programa (za šolsko mladino, za čebelarje) na območju občine ter še dodatno rešitev za odpravljanje neorganiziranega čebelarjenja.
- Projekt ima ugoden vpliv na okolje, saj podpira sonaravno rabo virov - zdravljenje čebel s sonaravnimi izdelki in apitehničnimi ukrepi (zmajnšanje uporabo insekticidov).
- Projekt vključuje ranljive skupine: šolsko mladino, starejše, brezposelne.
- V projektu bodo sodelovali trije partnerji in sicer iz javnega sektorja, ekonomskega in zasebnega.
- Operacija ima posredni učinek v LAS Ovtar Slovenskih gorics prenosom izkušenj, znanj, promocije LAS-a itd.

Aktivnosti v operaciji:

- najem oz. nakup zemljišča v izmeri cca. 10 arov
- izgradnja šolskega čebelnjaka v izmeri 32 m2 v stilu starega slovenskega čebelnjaka štajerski tip
- nakup in postavitev 6 kos AŽ trietažnih panjev (1 kos OŠ, 2 kos Občina, 3 kos Druzovič d.o.o.)
- zbiranje in postavitvev etnološko čebelarske zbirke 200 kosov.
- za izvedbo čebelarskega krožka bo šola  v okvirju interesnih dejavnosti  dala brezplačni najem  računalniško učilnico, knjižnico,  mentorja, kupila panj AŽ trietažni v vrednosti 145,00 eur in druge didaktične pripomočke ter organizirala zdrav medeni zajtrk v šoli in druge delavnice;
- občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah bo brezplačno dala v najem prostore večnamenske dvorane za izvajanje aktivnosti promocije - delavnice, srečanja, sestanki itd. Kupila bo dva AŽ panja v vrednosti 290,00 eur in zasadila 20 sadik medonosnih rastlin (lipa, kostanj) na zemljišču ČD Vitomarci v vrednosti 123,51 eur;
- podjetje Druzovič d.o.o. bo kupilo 3 AŽ panje v vrednosti 435,00 eur za izvajanje čebelarskega krožka

Kazalniki:

 

Kazalnik in enota

Stanje

pred operacijo/enoto

Predvideno stanje

ob zaključku operacije/enoto

 

Slovenski čebelnjak velikosti 32 m2, z 6 panji

0

1

čebelarski krožek – število udeležencev

7 učencev

15 učencev

etnološka čebelarska zbirka, število eksponatov

1 zbirka, 100 eksponatov

1 urejena zbirka, 200 eksponatov

ogledi etnološko čebelarske zbirke zbirke

0

200

 

zasaditev  medonosnih rastlin

0

20

Število čebelarjev v ČD Vitomarci

20

25

izvedba  delavnic  -izobraževanje za čebelarje na območju LAS Ovtar in društva

0

2

Predstavitev sofinanciranja operacije:
- Program razvoja podeželja

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Vitomarci 17.11.2017

Kot že nekaj let za povrstjo smo se tudi letos zbrali na tradicionalnem slovenskem zajtrku v OŠ Vitomarci. Letos smo člani ČD Vitomarci  pripravili veliko aktivnosti. Najprej smo pred zajtrkom vsi skupaj zapeli Slakovo pesem Čebelar, nato smo skupaj z učenci in otroci iz vrtca Vitomarci pojedli slovenski zajtrk, ki je bil sestavljen in lokalnih dobrot, med, mleko, maslo, domači črni kruh in jabolk. Pridružila se nam je tudi županja ga. Darja Vudler, ki je vsakemu izmed učencev in otrok iz vrtca podarila 140g kozarec medu čebelarstva Fridau iz Vitomarcev, ter učence spomnila na pomen čebel in njihovega opraševanja. ČD Vitomarci se ji zahvaljujemo za to lepo gesto, prav tako za sodelovanje pri tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Člani ČD Vitomarci smo po zajtrku organizirali delavnice, prisotni smo bili ga. Anica Cigula, g. Jože Hauzer z ženo ga. Majda Hauzer (v čebelarski obleki) in predsednik ČD Vitomarci Simon Fridau. Skupaj smo organizirali štiri delavnice. V vrtcu Vitomarci so risali na temo čebel in slikali na panj, prvi in drugi razred so prav tako risali na temo čebele, tretji in četrti razred so izdelovali sveče iz voščenih satnic, peti in šesti razred pa so krasili medenjake. Čebelarji smo jim ob delavnicah predstavili čebelo, njeni pomen in bivanje z njo. Predstavili smo jim tudi življenje čebele, biologijo in razvoj. Vse izdeleke, ki so jih ustvarili učenci in otroci bomo razstavili na dnevu odprtih vrat, ki bo 25.11.2017 in 26.11.2017 v kulturnem domu Vitomarci. Vsi prav lepo vabljeni v Vitomarce.

Spodaj si lahko ogledate tudi nekaj slik iz delavnic, vabimo pa vas, da si ogledate tudi celotno galerijo slik, ki jo najdete tukaj

Naj medi

110 let ČD Vitomarci

Člani ČD Vitomarci smo v nedeljo 11.12.2016 praznovali 110 let od ustanovitve čebelarskega društva Vitomarci. Spomnili smo se pomembnih mož, ki so veliko prispevali našemu društvu in k razvoju čebelarstva v Sloveniji. Predvsem g. Ivana Jurančiča in Ivana Strelca. Spomnili smo se tudi vseh predsednikov društva in imeli o njih aktivno debato. Na dogodku so se nam pridružili tudi ga. županja Darja Vudler, ravnatelj OŠ Cerkvenjak in podružniške šole Vitomerci Mirko Žmauc in tudi župan sosednje občine Cerkvenjak Marjan Žmauc. Častni gost je bil predsednik ČZS g. Boštjan Noč, kateri je tudi odgovarjal na nekaj vprašanj od problematiki varoje v Sloveniji in drugih aktualnih razpravah. Nastopil je tudi kvartet upokojencev Vitomarci in Gomzi s harmoniko, ki nam je zaigral tudi čebelarja. Veliko je bilo povedano o zgodovini čebelarjenja v občini, veliko pohval s strani predsednika ČZS g. Boštjana Noč. Veseli smo, da smo lahko obeležili ta dogodek, obenem pa predstavili zbirko oz. knjižico g. Edija Kupčiča, ki je zbral tudi nekaj del Ivana Strelca v svoji knjižici z naslovom "ŽIVLJENJE IN ZGODBE IZ LETA 1896 NADUČITELJA IVANA STRELCA". Vsem skupaj se za udeležbo lepo zahvaljujemo.

 

Več slik si lahko ogledate v galeriji tukaj.

ČD Vitomarci

Tradicionalni medeni zajtrk 2016

Danes smo člani ČD Vitomarci skupaj s podružnično osnovno šolo Vitomarci priredili tradicionalni medeni zajtrk, katerega vsako leto skupaj s ČZS organiziramo že nekaj let. Otroci iz vrtca in šole so lahko okusili domači lokalni med, prav tako tudi učitelji in ravnatelj šole g. Mirko Žmauc. Pridružila se nam je tudi županja g. Darja Vudler. ČD Vitomarci je zastopal predsednik društva g. Milan Kuri in blagajnik g. Simon Fridau.

Po zajtrku so bile delavnice, na katerih smo predstavili čebelarstvo, pomen čebel in otroci so lahko tudi preizkusili različne vrste medu. Ves čas so spraševali in bili zelo dobro razpoloženi za debate. Skupaj smo si ogledali nekaj filmov in v vrtcu risanko. Bilo je super in upamo, da bo naslednje leto spet tako dobro kot je bilo to leto. Predvsem pa sladko in medeno.

Več slik si lahko ogledate v galeriji tukaj.

ČD Vitomarci

 

Dan odprtih vrat ČD Vitomarci 17. 6. 2016

ČD Vitomarci smo že tradicionalno pripravili dan odprtih vrat, tokrat pri čebelnjaku našega predsednika Milana Kuri v Drbetincih. Otrokom, ki so obiskovali čebelarski krožek pod vodstvom g. Darka Štrafela smo pokazali načine čebelarjenja na AŽ in LR panjih. Poleg tega smo jih podučili kako se čebele razmnožujejo, koliko jih je približno v panju, kaj je matica, trot in kaj zalega. Praktično jim je bilo tudi pokazano, kako čebele zgradijo satje in še veliko drugega.

Otroci željni znanja so tudi veliko spraševali, hkrati pa obnovili znanje, ki so ga prejeli tekom šolskega leta. Poleg čebelnjakov smo si ogledali tudi medovite rastline, ki so zasejane ob čebelnjakih in skrbijo, da imajo čebele dovolj paše skozi vsa obdobja leta. Čebelnjaki stojijo v idiličnem okolju, tik poleg gozda, ki jih varuje pred vetrom in drugimi vremenskimi nevšečnostmi.

Na koncu so se tudi posladkali z domačim medom, dobrotami, ki jih je pripravila gospodinja in s sokom. Vsak od udeležencev čebelarskega  krožka je tudi dobil priznanje za opravljeno usposabljanje v tekočem letu. Bilo je prijetno, upamo, da se bo tradicija nadaljevala in da se bomo lahko vsako leto zbrali pri enem od čebelnjakov in tako širili čebelarjenje v občini.

Več slik si lahko ogledate v galeriji, kliknite tukaj.

ČD Vitomarci

Obisk iz Hrvaške - Zagorje | Predstavitev čebelarstva in zgodovina

Danes so nas obiskali turisti iz sosednje Hrvaške iz predela Zagorje (ca. 80 turistov). ČD Vitomarci in Občina Vitomarci smo jih pogostili z dobrotami, ki so jih pripravile naše gospodinje iz Društva gospodinj Vitomarci (medena peciva, medenjaki), mi pa smo jih pogostili z medenim žganjem. Ogledali so si razstavo o Ivanu Jurančiču, ki je bil prav tako čebelar in pobudnik čebelarjenja v naši občini. Na razstavi so bili tudi razni pripomočki za čebelarjenje iz preteklosti. Ne smemo pozabiti tudi na našega nekdanjega predsednika društva Franca Rajšp, kateri je prispeval kar nekaj opreme, na razstavi pa so bila izobešena tudi njegova odlikovanja iz čebelarstva. Turisti so si ogledali tudi Hrgovo domačijo.

Več slik iz razstave si lahko ogledate tukaj.

ČD Vitomarci

Franc Rajšp, počivaj v miru!

Žal vam moramo sporočiti, da je danes (26. 1. 2016) v 86. letu starosti preminil naš najstarejši čebelar in predsednik društva g. Franc Rajšp.

Franc Rajšp se je ukvrajal s čebelarstvom več kot 50 let in je veliko pripomogel k ustanovitvi ČD Vitomarci, saj je bil pobudnik in predvsem častni član ČD Vitomarci. Zadnja leta je čebelaril z 20-25 družinami na LR panjih, prej pa tudi z več kot 200 panji. Svoje znanje je rad delil z mladimi in tako še lani vodil čebelarski krožek na OŠ Vitomarci. Bil je enkraten mentor in učitelj. Vsakemu, ki se je želel ukvarjati s čebelarstvom je takoj priskočil na pomoč, podaril je kar nekaj čebeljih družin mladim čebelarjem in jih nenehno vzpodbujal k izobraževanju. Lansko leto je bil velik pobudnik k zasaditvi medovitih rastlin v naši občini, tako da je skupaj zbral več kot 45 interesentov, kateri so zasadili tako kostanje in lipe na območju celotne občine Vitomarci. Rad je tudi igral na svojo harmoniko, s svojo dobro voljo pa je neštetokrat razveselil vse navzoče. Bil je pravi borec, nikoli ni odnehal, žal pa ni bil kos bolezni, ki je prišla tako nenadoma in nam ga vzela za vedno.

Vsi se ga bomo spominjali v najlepši luči, Franc (prijatelj) počivaj v miru, naj ti sedaj čebelice in zvok harmonike pojejo tam nekje na drugi strani, kjer se nekoč ponovno srečamo.

ČD Vitomarci

Piknik članov ČD Vitomarci

ČD Vitomarci prireja piknik za vse člane in njihove družine, ki bo 12. 6. 2015. Skupaj se bomo družili in si izmenjali prve občutke o letošnjem točenju cvetličnega in akacijevega medu. Da se bomo lažje organizirali, vas naprošamo, da se prijavite pri g. Rajšpu do 11.6.2015.

Se vidimo!

Več informacij pri predsedniku ČD g.Franc Rajšp (051 252 617)

Naj medi!

Podelitev priznanj udeležencem čebelarskega krožka v OŠ Vitomarci

ČD Vitomarci na čelu s predsednikom g. Franc Rajšp je vsem udeležencem, ki so obiskovali čebelarski krožek v OŠ Vitomarci izdalo priznanje o uspešno opravljenem krožku. Mladi čebelarji (udeleženci krožka) so spoznavali tekom izobraževanja delo čebelarja in čebel, prav tako so se spoznavali s čebelarsko opremo, boleznimi čebel in z vsem kar je povezano s čebelarstvom.

Največji del svojega znanja sta prispevala g. Franc Rajšp in g. Anton Rudolf, katera sta tudi vodila prvi čebelarski krožek v OŠ Vitomarci. Verjamemo, da se bo naslednje leto prav tako udeležilo enako če ne večje število učencev, kateri bodo z veseljem obiskovali čebelarski krožek.